Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

Posts Tagged ‘kriteriji’

Znanost i filozofija

Posted by Joško Žanić dana 07/01/2011

U nedavnoj raspravi na Blogomdanu, dotaknuto je i pitanje o (ne)znanstvenosti filozofije. Je li filozofija znanost, zašto nije, i što je uopće znanost? To pitanje ima dugu povijest (unutar filozofije, dakako), a među memorabilnije trenutke pripadaju logičko-pozitivistički stav da bi filozofija trebala biti “logička sintaksa jezika znanosti”, te Popperovo predlaganje opovrgljivosti kao kriterija demarkacije između filozofije (u obliku metafizike) i empirijske znanosti.

Mislim da je naš pojam znanosti ustvari ono što se u suvremenoj kognitivnoj znanosti zove cluster concept, dakle pojam ustrojen nizom uvjeta koji specificiraju što je prototipski ili paradigmatski egzemplar pojma. Prototipska znanost bila bi tako:

1. sustavno istraživanje

2. s ciljem opisa i objašnjenja fenomena

3. koje počiva na strogoj evaluabilnosti rezultata

4. putem empirijske opovrgljivosti

5. te se oslanja na eksplicitnu argumentaciju.

Fizika i biologija, npr., su prototipske znanosti jer zadovoljavaju sve navedene uvjete. Ali postoje discipline koje zadovoljavaju samo neke od ovih uvjeta, te se tako nalaze bliže ili dalje od centralnih primjera na skali prototipičnosti – one su “atipične” znanosti. Matematika, čini se, zadovoljava samo uvjete 1, 3 i 5. Naposljetku, o filozofiji bi se moglo reći da zadovoljava samo uvjete 1 i 5 (a čak je i 5 dvojbeno).

O cluster concepts se obično kaže da niti jedan uvjet koji navode nije nužan, ali neka kombinacija je dovoljna. Čini mi se da pojam znanosti kako je ovdje ekspliciran ipak ima jedan nužan uvjet, naime onaj pod 1: nešto se naprosto ne može smatrati znanošću ako nema nikakve sustavnosti u istraživanju. Čini se da je to “minimalni uvjet” za znanost.

Kao što se o tome što sustavnost točno jest može još puno toga reći, tako su i drugi navedeni kriteriji podložni reformulaciji i precizaciji. Npr. možda bi trebalo odvojiti opis i objašnjenje u kriteriju 2, budući da se neke znanosti bave samo prvim (npr. poredbenopovijesna lingvistika, koja teži rekonstruirati indoeuropski prajezik, ili prajezik neke druge jezične porodice). Također, u kriteriju 4 možda bi trebalo razlikovati eksperimentalnu opovrgljivost od opovrgljivosti koja ne počiva na eksperimentu (npr. neka hipoteza o indoeuropskom prajeziku može se opovrgavati traženjem protuprimjera u postojećim indoeuropskim jezicima, ali to nije provođenje eksperimenta).

Uglavnom, prema ovakvom shvaćanju filozofija jest svojevrsna znanost, ali vrlo netipična.

Mišljenja?

(Afterthought: ovdje sam imao u vidu pojam znanosti kako je oformljen u srednjeeuropskoj tradiciji, pa i u nas, gdje se može govoriti o “Geisteswissenchaften” ili o “znanosti o književnosti”. Angloamerički pojam izražen rječju “science” je nešto “tvrđi”, i čini se da sve navedene uvjete čini nužnima, tako da je “science of literature” contradictio in adiecto, barem s obzirom na sadašnje stanje u dotičnoj disciplini. No, upravo zato se čini manje zanimljivim.)

Posted in filozofija, znanost | Označeno: , , | 40 komentara »

 
%d blogeri kao ovaj: