Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

Archive for the ‘studij filozofije’ Category

Program studija filozofije II

Posted by Pavel Gregoric dana 25/04/2010

Otvaram novi post u nadi da će ovdje nabačen konkretni prijedlog izazvati komentare, pa da se ti komentari ne bi miješali s onima posvećenima drugim pitanjima.

Dakle, ovdje je jedan prijedlog kako bi preddiplomski i diplomski studij filozofije po bolonjskom sustavu (3+2) mogao izgledati. Ovaj prijedlog pretpostavlja jednopredmetnost, pri čemu omogućuje da student u svakom semestru odabere barem jedan izborni kolegij s drugih odjela i fakulteta. Možda bi se moglo napraviti da studenti umjesto pokojeg seminara biraju još kolegija s drugih odjela i fakulteta kako bi se dalo još više prostora vanjskoj izbornosti i time omogućilo stjecanje cjelovitih kvalifikacija u sporednom predmetu (minor).

Nadalje, nisam predvidio module, jer modularnost ima smisla samo kad postoje konkretni nastavnici koji su voljni surađivati u prilagođavanju svojih kolegija za potrebe modula. No na diplomskom studiju ima dovoljno prostora za module koji bi se upisivali umjesto izbornih predmeta.

Što se tiče drugog ciklusa, diplomskog studij nastavničkog smjera podrazumijevao bi da je student završio preddiplomski studij filozofije na istom ili nekom drugom odjelu, možda uz pokoje polaganje razlike. No diplomski studij znanstvenog smjera ne bi bio konsekutivan, odnosno bio bi otvoren svim prvstupnicima svih smjerova i institucija uz neku vrstu selekcije (npr. ocjene s preddiplomskog studija, intervju, možda kvalifikacijski ispit za one koji nisu prije studirali filozofiju). 

Konačno, mislim da bi upisne kvote za preddiplomski studij trebalo postaviti na 40-50, a za diplomski studij 20-30.

Evo programa:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1. semestar
  Akademsko čitanje i pisanje
  Uvod u kritičko mišljenje
  Osnovni problemi filozofije
  Strani jezik

2. semestar
  Logika I
  Analiza i tumačenje filozofskih tekstova (proseminar)
  Antička filozofija
  Strani jezik

3. semestar
  Logika II
  Etika
  Srednjovjekovna filozofija
  + seminar

4. semestar
  Metafizika
  Primijenjena etika
  Rana novovjekovna filozofija
  + seminar

5. semestar
  Epistemologija
  Estetika
  Kasna novovjekovna filozofija
  + seminar

6. semestar
  Filozofija znanosti
  Filozofija politike
  Suvremena filozofija

DIPLOMSKI STUDIJ ZNANSTVENI SMJER
1. semestar
   Logika III
   English for Philosophers (Deutsch für Philosophen) I
   1 predmet s liste A ili B
   + diplomski seminar

2. semestar
   Filozofija uma
   English for Philosophers (Deutsch für Philosophen) II
   1 predmet s liste A ili B
   + diplomski seminar

3. semestar
   Filozofija jezika
   1 predmet s liste A ili B
   1 predmet s liste A ili B
   + diplomski seminar

4. semestar
   Uvod u kognitivnu znanost
   1 predmet s liste A ili B
   1 predmet s liste A ili B 
   + priprema diplomskog rada

DIPLOMSKI STUDIJ NASTAVNOG SMJERA
1. semestar
   Logika III
   1 predmet s liste A
   Pedagoško-metodički predmet
   + diplomski seminar

2. semestar
   Filozofija uma
   1 predmet s liste B
   Pedagoško-metodički predmet
   + diplomski seminar

3. semestar
   Filozofija jezika
   1 predmet s liste A ili B
   Pedagoško-metodički predmet
   + diplomski seminar

4. semestar
   1 predmet s liste A
   1 predmet s liste B
   Pedagoško-metodički predmet
   [+ priprema diplomskog rada]

Lista A                                             Lista B
Filozofija znanosti                             Filozofija povijesti
Filozofija biologije                             Fenomenologija
Filozofija religije                               Hermeneutika
Uvod u kognitivnu znanost                 Egzistencijalizam
Filozofija prava                                 Postmoderna
Filozofija matematike                        Socijalna filozofija
Antička filozofija II                            Filozofija i mediji
Metafizika II                                     Filozofija odgoja
Epistemologija II                              Strukturalizam            
Filozofija uma II                               Filozofska antropologija
Filozofija percepcije                          Filozofija i psihoanaliza
Filozofija društvenih znanosti             Filozofija roda

Posted in filozofija, studij filozofije | 45 komentara »

Program studija filozofije

Posted by Pavel Gregoric dana 21/04/2010

Na Odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u tijeku je rasprava o revidiranom programu studija filozofije za predstojeći postupak reakreditacije studijskih programa. Ne bih govorio o radnoj verziji revidiranog programa i smjernicama po kojima je on sastavljan, već bih postavio sasvim općenito pitanje: kako bi program studija filozofije u Hrvatskoj trebao izgledati?

Prvo, pretpostavljam da odgovor na to pitanje ovisi o tome što je to filozofija i što je njezina osnovna svrha. Već na tom koraku bismo mogli zapeti, pa predlažem da se pozovemo na načelo raznolikosti i dopustimo različita razumijevanja filozofije, cijelu “mrežu obiteljskih sličnosti”, kao što je to rekao Joško u raspravi ovdje.

Drugo, pretpostavljam da odgovor na to pitanje ovisi o tome što je osnovna svrha studija filozofije. Ako je osnovna svrha studija filozofije obrazovati srednjoškolske nastavnike, onda bi program po svoj prilici trebao izgledati drugačije nego ako je svrha studija filozofije obrazovati humanističke znanstvenike. I opet bi drugačije trebao izgledati ako je osnovna svrha studija filozofije osobni razvoj kroz široko humanističko obrazovanje ili ako je svrha stvaranje javnih intelektualaca ili političara. Dakle, moramo se najprije odrediti prema tome kad razmišljamo kako bi naš studij filozofije trebao izgledati.

Treće, odgovor na početno pitanje ovisi i o tome tko će izvoditi program studija filozofije. Ovdje bih postavio sljedeće ograničenje: program bi izvodili znanstvenici i nastavnici koji trenutno djeluju u Hrvatskoj. Eventualno bih dopustio da se angažira pokojeg povratnika ili stranca, ali ne njih mnogo kako bismo se zadržali u okviru onog teoretski mogućeg. Dakle, to bi bili ljudski resursi s kojima raspolažemo kad razmišljamo o tome tko bi izvodio naš program studija filozofije.

Četvrto, kad razmišljamo o programu studija filozofije u Hrvatskoj, ne moramo se obazirati na činjenicu da se trenutno na sedam mjesta može studirati filozofija u Hrvatskoj (od toga na tri mjesta u okviru Sveučilišta u Zagrebu!), te da se na tih sedam mjesta izvode programi studija koji se međusobno razlikuju u manjem ili većem stupnju.

Peto, pod programom filozofije razumijemo ponajprije preddiplomski i diplomski ciklus studija.

To su, dakle, osnovni parametri za raspravu: kako bi program studija filozofije u Hrvatskoj trebao izgledati?

Posted in filozofija, studij filozofije | 34 komentara »

 
%d blogeri kao ovaj: