Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

Archive for Siječanj 2011.

Rastući utjecaj pseudoznanosti

Posted by Pavel Gregoric dana 25/01/2011

U sklopu 1. studentske konferencije o evolucijskoj psihologiji na Hrvatskim studijima, 21. siječnja 2011. održana je tribina pod naslovom “Evolucija i kreacionizam”. Na tribini su sudjelovali doc. dr. sc. Zoran Tadić s Biološkog odsjeka PMF-a, doc. dr. sc. Dejan Vinković s PMF-a u Splitu, dr. sc. Josip Hrgović s Instituta “Ivo Pilar”, te moderator Igor Mikloušić. Izvještaj s tribine nalazi se na Tportalu.

Kreacionizam je stajalište da je svemir i sve u njemu nastalo u skladu s doslovnim čitanjem biblijske Geneze, čime se protivi znanstvenim spoznajama iz kozmologije, geologije, biologije, antropologije itd. Na tribini se raspravljalo o tome je li kreacionizam u Hrvatskoj uopće relevantan. To stajalište u javnosti sustavno promiču neke evangelističke organizacije, no njihov je utjecaj neusporedivo slabiji od utjecaja Katoličke crkve koja prihvaća teoriju evolucije. Doduše, stajalište je Katoličke crkve da teorija evolucije ipak ne objašnjava najvažnija obilježja čovjeka, obilježja koja ga navodno izdvajaju od ostatka prirode.

Iako stojim pri mišljenju da je kreacionizam zanemariv u Hrvatskoj, složio bih se s nekim izlagačima na tribini da pojavu evangelističkih tiskovina poput Booka treba sagledati iz šire perspektive koja uključuje sve veću prisutnost pseudoznanosti, nadrilječništva i šarlatanstva u domaćim medijima pa i na akademskim institucijama.  Podsjetimo se “perjanice” HRT-ovog znanstveno-obrazovnog programa, Mišakove emisije “Na rubu znanosti”, horoskopa u novinama, zaigranih akademika koji govore o globalnom zahlađenju i osporavaju teoriju evolucije, kongresa o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, viska u rektoratu Sveučilištu u Zagrebu itd. Složio bih se i s onima koji smatraju da akademska zajednica ne bi trebala šutjeti na takve pojave. Evo jednog ilustrativnog priloga u tom smjeru:

(Acknowledgement: “Woo Table” prilagodio za hrvatske potrebe Pavle Močilac, Dublin)

Izvornik možete vidjeti ovdje.

Posted in evolucija, mediji, znanost | Označeno: , | 78 komentara »

Znanost i filozofija

Posted by Joško Žanić dana 07/01/2011

U nedavnoj raspravi na Blogomdanu, dotaknuto je i pitanje o (ne)znanstvenosti filozofije. Je li filozofija znanost, zašto nije, i što je uopće znanost? To pitanje ima dugu povijest (unutar filozofije, dakako), a među memorabilnije trenutke pripadaju logičko-pozitivistički stav da bi filozofija trebala biti “logička sintaksa jezika znanosti”, te Popperovo predlaganje opovrgljivosti kao kriterija demarkacije između filozofije (u obliku metafizike) i empirijske znanosti.

Mislim da je naš pojam znanosti ustvari ono što se u suvremenoj kognitivnoj znanosti zove cluster concept, dakle pojam ustrojen nizom uvjeta koji specificiraju što je prototipski ili paradigmatski egzemplar pojma. Prototipska znanost bila bi tako:

1. sustavno istraživanje

2. s ciljem opisa i objašnjenja fenomena

3. koje počiva na strogoj evaluabilnosti rezultata

4. putem empirijske opovrgljivosti

5. te se oslanja na eksplicitnu argumentaciju.

Fizika i biologija, npr., su prototipske znanosti jer zadovoljavaju sve navedene uvjete. Ali postoje discipline koje zadovoljavaju samo neke od ovih uvjeta, te se tako nalaze bliže ili dalje od centralnih primjera na skali prototipičnosti – one su “atipične” znanosti. Matematika, čini se, zadovoljava samo uvjete 1, 3 i 5. Naposljetku, o filozofiji bi se moglo reći da zadovoljava samo uvjete 1 i 5 (a čak je i 5 dvojbeno).

O cluster concepts se obično kaže da niti jedan uvjet koji navode nije nužan, ali neka kombinacija je dovoljna. Čini mi se da pojam znanosti kako je ovdje ekspliciran ipak ima jedan nužan uvjet, naime onaj pod 1: nešto se naprosto ne može smatrati znanošću ako nema nikakve sustavnosti u istraživanju. Čini se da je to “minimalni uvjet” za znanost.

Kao što se o tome što sustavnost točno jest može još puno toga reći, tako su i drugi navedeni kriteriji podložni reformulaciji i precizaciji. Npr. možda bi trebalo odvojiti opis i objašnjenje u kriteriju 2, budući da se neke znanosti bave samo prvim (npr. poredbenopovijesna lingvistika, koja teži rekonstruirati indoeuropski prajezik, ili prajezik neke druge jezične porodice). Također, u kriteriju 4 možda bi trebalo razlikovati eksperimentalnu opovrgljivost od opovrgljivosti koja ne počiva na eksperimentu (npr. neka hipoteza o indoeuropskom prajeziku može se opovrgavati traženjem protuprimjera u postojećim indoeuropskim jezicima, ali to nije provođenje eksperimenta).

Uglavnom, prema ovakvom shvaćanju filozofija jest svojevrsna znanost, ali vrlo netipična.

Mišljenja?

(Afterthought: ovdje sam imao u vidu pojam znanosti kako je oformljen u srednjeeuropskoj tradiciji, pa i u nas, gdje se može govoriti o “Geisteswissenchaften” ili o “znanosti o književnosti”. Angloamerički pojam izražen rječju “science” je nešto “tvrđi”, i čini se da sve navedene uvjete čini nužnima, tako da je “science of literature” contradictio in adiecto, barem s obzirom na sadašnje stanje u dotičnoj disciplini. No, upravo zato se čini manje zanimljivim.)

Posted in filozofija, znanost | Označeno: , , | 40 komentara »

Tragovi ranijih postanaka

Posted by Pavel Gregoric dana 04/01/2011

Stoici su smatrali da je cijeli svijet nastao iz prvobitne vatre koja sadrži zametke svih stvari te da će nakon određenog perioda svijet sagorjeti u toj vatri, i zatim ponovno biti stvoren. “U predodređenom vremenu cijeli će svemir izgorjeti, a onda se ponovno skladno ustrojiti” (Stoic. Vet. Fr. I.98).

Nešto slično tvrdi poznati oxfordski matematičar i kozmolog, Roger Penrose, ali za to iznosi i empirijske dokaze.

U članku koji je napisao skupa s armenskim znanstvenikom, Vaheom Gurzadyanom, i objavio prije mjesec i pol na otvorenom on-line arhivu arXiv.org, Penrose je postavio hipotezu da je Big Bang, kojim je nastao naš svemir prije oko 13,7 milijardi godina, bio tek jedan u nizu takvih događaja. Jedan kozmički period, kao što je onaj koji je počeo prije 13,7 milijardi godina, započinje iz stanja veličine nula i visokog stupnja jednolikosti, a  završava u crnim rupama i stanju jako niske gustoće i velike jednolikosti. U toj fazi čestice više nemaju masu, a svemir u kojemu čestice nemaju masu je takav da prirodno dovodi do novog Big Banga (jer  iz perpektive čestica, takav svemir izgleda kao da ima veličinu nula).  

Naravno, mnogo stvari je ovdje izvan dosega mog razumijevanja, no zanimljivo je da hipoteza koju Penrose iznosi predviđa da će postojati koncentrično-kružne oscilacije u pozadinskom kozmičkom zračenju, od kojih je svaki koncentrični krug ostatak drugog Big Banga. Upravo to predviđanje je ekspermintalno potvrđeno u mjerenjima koja je proveo armenski znanstvenik i koja su podastrta u zajedničkom članku.

Pretpostavljam da postoje razlozi za skepsu, ponajprije vezani uz preciznost izvršenog mjerenja pozadinskog kozmičkog zračenja, ali bez obzira na to, Penroseova teorija predstavlja još jedan način, uz teoriju o multiversima kakvu zastupa Hawking u svojoj posljednjoj knjizi, da se eliminira zaključak kako znanstveno prihvaćena činjenica o Big Bangu govori u prilog postojanju neuzrokovana uzroka ovoga svemira.

*Više o članku “Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity” Penrosea i Gurzadyana u rubrici znanost britanskog časopisa The Economist.

Posted in ateizam, filozofija religije, kozmologija, kozmološki argument, znanost | 19 komentara »

Odlazak jedne generacije 2

Posted by Matko Gjurašin dana 03/01/2011

Brian Leiter opet nas obavještava o odlasku filozofa, ovaj put zauvijek. Među imenima se ističu Phillippa Foot, vodeća etičarka vrlina, Antony Flew, filozof religije o čijem sam liku, dijelu i smrti pisao na ovom blogu, John Haugeland, filozof uma, Nelson Pike, filozof religije. Ako netko prepozna poznatije ime u Leiterovom postu, neka ih navede u komentaru i ukratko opiše njihov doprinos.

Posted in analitička, filozofija | Označeno: , , , , , , , | 2 komentara »

Pregled blogerske 2010.

Posted by Pavel Gregoric dana 02/01/2011

WordPress je vlasnicima blogova poslao post u kojemu izvješćuje o aktivnostima na njihovim blogovima. S obzirom da je Symblogija krenula u travnju 2010., statistike su nam vrlo dobre. Pogledajte sami.

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow!

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 13,000 times in 2010. That’s about 31 full 747s.

In 2010, there were 25 new posts, not bad for the first year! There were 40 pictures uploaded, taking up a total of 94mb. That’s about 3 pictures per month.

The busiest day of the year was April 29th with 184 views. The most popular post that day was Žižek o vulkanu.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were pavel-gregoric.info, forum.ffzg.hr, search.conduit.com, blogomdan.wordpress.com, and uvod.wordpress.com.

Some visitors came searching, mostly for symblogia, jedna moja impresija, and deizam.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Žižek o vulkanu April 2010
109 comments and 2 Likes on WordPress.com

2

Jacques Ranciere u Zagrebu: Jedna impresija April 2010
3 comments

3

Kozmološki dokaz May 2010
96 comments and 1 Like on WordPress.com,

4

Filozofija za djecu April 2010
49 comments

5

Najave April 2010

Posted in Uncategorized | 3 komentara »

 
%d blogeri kao ovaj: